Proiectare Tehnică

Proiectarea tehnică oferită de Moebius Engineering & Design acoperă următoarele categorii:

 • Construcții civile – imobile rezidențiale, imobile comerciale, case de vacanță și agreement, hoteluri, spitale, teatre, biblioteci, gări, instituții.

 • Construcții industriale – spații de producție, hale, centrale energetice, depozite, ateliere.

 • Construcții de patrimoniu –monumente și lăcașuri de cult.

Proiectele tehnice predate respectă rigorile legale și cele mai noi standarde ale industriei:  memoriul tehnic, devizul general, programul de faze determinante, programul de urmărire a calității lucrărilor, programul de urmărire în timp pentru lucrările efectuate, breviarul de calcul și piesele desenate ce refleactă situația existentă, soluția proiectată, secțiunile transversale și longitudinale, detaliile de executie.

Proiecte

Proiectare Structurală

Experiența echipei Moebius Engineering & Design în proiectare structurală include atât proiecte de construcții noi cât și proiecte de reabilitare și consolidare. Proiectăm:

 • Structuri de rezistență din beton armat – în cadre, diafragme din beton armat, beton cu armătură rigidă,

 • Structuri din zidării și structuri mixte

 • Structuri metalice

 • Structuri din lemn

 • Structuri speciale – din materiale compozite

În funcție de destinația clădirii, amplasamentul acesteia, regimul de înalțime, materialele dorite și tehnologia de execuție, structurile se proiectează individual, pentru fiecare proiect.

Cum lucrăm?

Studii de specialitate

Pentru o proiectare de înaltă calitate și pregătirea lucrărilor de implementare și execuție, Moebius Engineering & Design realizează și coordonează următoarele studii de specialitate:

 • Studiul geotehnic – în funcție de natura terenului de fundare se va dimensiona structura de rezistență

 • Ridicare topo – ce contribuie la corecta poziționare și dimensionare a obiectivului de investiții în plan

 • Expertiza tehnica – pentru evaluarea nivelului de protecție la încărcări gravitațioanale și la acțiuni seismice, pentru lucrări de intervenții (consolidări, extinderi, supraetajări, recompartimentări, alipiri la calcane) și desființarea construcțiilor

 • Studiu de fizica construcției – microclimă și mediu, protecție termică, protecție hidrofugă și protecție la zgomot

 • Studiu de biologia construcției – pentru identificarea agenților de biodegradare: bacterii, fungi, alge, licheni, plante superioare, insecte, pasari, animale; și determinarea speciilor care afecteaza elementele constructive.

Studiile sunt realizate în colaborare cu ingineri specialiști din fiecare domeniu, astfel încât evaluările și lucrările să îndeplinească cele mai înalte cerințe de acuratețe și exactitate.

Contact

Management de proiect

Moebius Engineering & Design din Cluj-Napoca furnizează servicii de management de proiect specific construcțiilor. Managementul de proiect se derulează în câteva etape majore:

 • Analiza fezabilității  și stabilirea obiectivelor proiectului

 • Planificarea proiectului cu evidențierea etapelor majore și stabilirea marjelor acceptabile

 • Estimarea costurilor de execuție in funcție de graficul de execuție

 • Recomandări privind soluțiile constructive ținând cont de criteriul eficienței în exploatare

 • Contractarea serviciilor de specialitate și a lucărilor de construcții

 • Coordonarea și controlul activităților și resurselor în fazele de proiectare și execuție

 • Monitorizarea progresului și asigurarea respectării parametrilor de cost, calitate și timp agreați

Scopul final este realizarea obictevelor de construcții și investiții propuse conform speciificațiilor agreate cu Beneficiarul.

Contact

Consultanță tehnică

Echipa Moebius Engineering & Design din Cluj-Napoca contribuie la realizarea proiectelor dumneavoastră și prin consultanța tehnică de profil. Ne puteți contacta pentru:

 • Consultanță pentru obținerea fondurilor europene

 • Consultanță în obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de construire

 • Optimizare proiect tehnic

Principiul nostru este că etapa de consultanță anterioară demarării proiectării efective va avea ca rezultat minimizarea riscurilor, creșterea eficienței proiectului și a randamentului investiției.

Contact

Asistență tehnică

Adeseori analiza în teren, dezbaterea alternativelor tehnice și evaluare materialelor sau lucrărilor determină factorul de succes al unui proiect. Moebius Engineering & Design vă poate asista cu:

 • Intervenții în teren pentru rezolvarea situațiilor neprevăzute pe durata execuției

 • Propunerea de alternative tehnice, soluții compatibile

 • Certificare alegerii materialelor

 • Verificări de calitate a materialelor, tehnologiilor de eexcuție, corespondența dintre realitatea din teren și proiect

Vă încurajăm să apelați la serviciile de asitență tehnică de fiecare data când situația o cere, pentru prevenirea cheltuielilor inutile și pentru un plus de control al termenelor.

Contact

Inginerie Software

Una din principalele competențe ale Moebius Engineering & Design este ingineria software. Aceste competențe aduc un plus valoare serviciilor de proiectare și inginerie deoarece permit integrarea rapidă a tehnologiilor de vârf în cadrul activității derulate. Capabilitățile noastre includ:

 • Stabilirea cerințelor și crearea caietelor de sarcini

 • Proiectarea arhitecturii software

 • Programarea efectivă

 • Testarea soluțiilor software și produselor software rezultate

 • Mentenanța tehnică

Cumulând o experiență cosniderabilă în domeniul proiectării de soft pentru industria de proiectare și construcții, vă invităm să aprofundăm nevoile specifice ale companiilor și proiectelor dumneavoastră.

Contact

Revitalizarea patrimoniului. Proiectarea viitorului.

Proiectare tehnică, proiectare structurală, studii de specialitate și asistență tehnică pentru construcții civile, industriale și monumente, cu ajutorul tehnologiilor CAD și 3D.

Contactați-ne!