Finalizare Proiect Introducerea tehnologiei 3D în evaluarea, proiectarea, renovarea și digitizarea construcțiilor civile și a monumentelor

Anunț public:

Microintreprinderea noastră, beneficiar al investiției ”Introducerea tehnologiei 3D în evaluarea, proiectarea, renovarea și digitizarea construcțiilor civile și a monumentelor”, finanțată în cadrul RegioProgramul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de învestiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de Stat (BS) a finalizat proiectul în valoare totală de de 692,401,50 lei, din care 389,538,00 lei reprezintă alocarea nerambursabilă din FEDR, 38.742,00 lei alocarea nerambursabilă din BS, contribuția beneficiarului fiind în total 234.121,50 lei.

Prin investiție societatea noastră a reușit să introducă tehnologii inovatoare de scanare și printare 3D în serviciile de proiectare inginerească și consultanță tehnică, am creat patru noi locuri de muncă, dintre care două pentru persoane din grupuri vulnerabile (proaspăt absolvenți) și am achiziționat un echipament specific în scopul obținerii unei economii de energie la punctul de lucru.

Share this post