DEMARARE PROIECT

„Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural”

În 17.11.2017 a fost semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și de către Parohia Romano-Catolică din Gherla, în calitate de beneficiar contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural“.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de învestiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de Stat.

Date proiect

Valoarea totală a proiectului este de 19.938.140,91 lei, din care 19.539.378,09 lei reprezintă alocarea nerambursabilă.
Ansamblul propus spre reabilitare este înregistrat în Lista Monumentelor Istorice din jud. Cluj cu nr. CJ-II-a-B-07641, și este un exemplu tipic pentru arhitectura barocă a secolului XVIII din Transilvania. Prin proiect se are în vedere readucerea ansamblului de patrimoniu cultural la starea inițială și crearea spațiilor adecvate practicării turismului cultural.

Activitățile majore ale investiției vizează consolidarea structurală a bisericii și a claustrului, reabilitarea arhitecturală, restaurarea componentelor artistice, amenajarea și dotarea cu infrastructură modernă a unor spații expoziționale, precum și digitizarea monumentului istoric.

Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni. Echipa Parohiei Romano-Catolice își propune să deschidă publicului larg și turiștilor obiectivul renovat. Mănăstirea Franciscanilor din Gherla, ca atracție turistică locală, va contribui la dezvoltarea turismului, și în mod indirect la dezvoltarea economico-socială din zonă.

Date contact

Date de contact: Parohia Romano-Catolică Gherla
Adresa: 405300 Gherla, Str. Bobâlna 8.
Reprezentant legal: Küsmődi Attila, preot paroh
Mobil: 0722-973739, e-mail: szamosujvar@plebania.ro

Share this post