Regenerare urbană: Parking cu parc pe str. Primăverii 8, Cluj-Napoca

Moebius Engineering & Design – proiectare de rezistență, alături de K&K Studio de Proiectare – proiectare arhitecturală, de TCI Contractor General SA – antreprenor general și de Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță finalizarea și deschiderea către public a Parkingului Primăverii nr. 8 din Cluj-Napoca. Proiectul face parte din planul de regenerare urbană a municipiului, vizând creșterea calității spațiului public din zone rezidențiale și a infrastructurii de parcare și agrement din cartierul Mănăștur.

Proiectul de Parking Primăverii nr. 8 din Cluj-Napoca include:

 • parcare multietajată cu regim de înălțime 2S + P + 2E (adică 2 nivele la subsol, un nivel la parter și 2 nivele la etaj)
 • două terase verzi:

a) o terasă deasupra etajului 2 – cu generoasa suprafață de 1200 mp, prevăzută cu sistem verde – strat de vegetație de înălțime mică, substrat de pământ și sistem de picurare

b) o terasă la nivelul solului – cu o suprafață de 1300 mp, amplasată deasupra nivelului subsol 1

 • spațiu de joacă pentru copii
 • zonă de fitness în aer liber
 • alei de circulație pietonală

Au fost astfel create 267 locuri de parcări din care 7 dedicate persoanelor cu dizabilități, 5 parcări destinate mașinilor electrice (2 cu echipament și 3 fără echipament). În plus, s-au realizat și 18 locuri de parcare pentru motociclete /mopede, respective 52 locuri de parcare pentru biciclete.

Date proiect:

 • Adresa: str. Primăverii nr. 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj
 • Denumirea proiectului:Construire parking suprateran, deviere rețele, branșamente și  racorduri la utilități
 • Proiectare de arhitectură: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
 • Proiectant de specialitate rezistență: MOEBIUS ONLINE S.R.L.
 • Antreprenor general: TCI CONTRACTOR GENERAL SA
 • Regim înălțime: 2S + P + 2E
 • Status: finalizat

Provocările întâmpinate pe parcursul derulării proiectului:

Inițiat în 2016, cu ocazia realizării studiilor de fezabilitate, proiectul Parkingului Pimăverii 8 din Cluj-Napoca, a fost unul complex.

În primul rând datorită situației întâmpinate în teren. Zona propusă spre reamenajare făcea parte din cea a marilor ansambluri de locuinte colective construite înainte de anii 1990, caracterizata prin aglomerari de locuinte colective cu regim de înălţime înalt, în special înspre marile artere de circulatie. Conform extrasului din memoriul de rezistență realizat de Moebius Engineering & Design descoperim situația exactă a imobilelor din vecinătate: Executate în anii 1980, după proiectul tip P770-83 cu adaptare la teren elaborat de către ICP – Cluj, aceste clădiri au fundații continue rigide cu centură din beton armat la partea inferioară și superioară a pereților demisolului/garajului și grinzi de fundare și sunt fundate între-un strat de argilă prăfoasă, contractilă, vârtoasă. Pereți de la demisol/garaj sunt din beton slab armat, având grosimea de 20 cm, cu centuri din beton armat monolit. Suprastructura este alcătuită din pereți structurali din panouri prefabricate, având grosimea de 15 cm, profil tip P770 -83. Pereții de închidere sunt din panouri prefabricate tristrat, având grosimea de 30 cm. Planșee sunt din semi panouri prefabricate, având grosimea de 13cm, cu centuri din beton armat. Ultimul planșeu este planșeu terasă. „

Deoarece proiectul viza realizarea a două nivele subterane, analiza tipului și naturii terenului de fundare a fost de maximă importanță. Situat pe un pod de terasă parțial remodelat erozional, dar și prin îngropare, pe teren nu au fost semnalate accidente morfologice naturale. Perimetrul nu a suferit influențe tectonice de amploare, fiind încadrat la zonă stabilă tectonic. A fost necesară realizarea a două studii geotehnice pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.

Ulterior tuturor studiilor și analizelor de specialitate, s-a stabilit “Amplasarea noii construcții la o distanță de cca 5 m față de blocurile din vecinătate ceea ce a impus realizarea unor fundații speciale cu pereți mulați pentru a proteja blocurile din vecinătate” – declară pentru ing. Alpar Kis – Director General.

Elemente de noutate implementate prin proiectul Parkingului Primăverii 8:

Fiind parte din amplul proiect de regenerare urbană a municipiului Cluj-Napoca, noul parking din Cluj-Napoca aduce câteva elemente noi în mediul nostru urban:

 • Acoperișul verde. Terasa de 1200 mp a fost folosită în cel mai fortuit mod posibil, cîștigând o zonă verde generoasă care pe lângă aspectul vizual deosebit este și benefică aerului din cartier.
 • Alocarea unor spații de parcare pentru mașini electrice.  Deși încă nu sunt foarte răspîndite la noi în oral, mașinile cu încărcare electrică încep să fie tot mai văzute. Automat apare și necesitatea locurilor de încărcare.
 • Parcările pentru biciclete. Deși încă suntem departe de volumul de parcări pentru biciclete disponibile în vestul Europei, încet tindem să creștem și această facilitate, în tandem cu crearea de spațiu circulabil pentru biciclete. Provocările sunt încă mari, mai ales într-o zonă deluroasă precum Cluj-Napoca.
 • Parcări pentru motociclete și mopede. Probabil că toți aveam un vecin care parca motocicleta pe un loc de parcare, sau o înghesuia între două mașini. Nu va mai fi cazul în parkingul Primăverii nr. 8, deoarece există locuri special amenajate, ca formă și suprafață pentru acest autovehicule.
 • Iluminatul eficient. Un subiect deja larg dezbătut, iluminatul urban eficient – atât stradal, cât și al zonelor funcționale precum parcările și aleile de pasaj, conferă un plus de siguranță în cartier. Iluminatul electric pe timp de noapte, asigură vizibilitate oricărui pieton sau conducător auto. Sistemul implementat este programabil astfel încât să fie și economic din punct de vedere al consumului.

Felicitări tuturor colegilor de la Moebius Engineering & Design pentru munca depusă timp de 4 ani pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului.

Dacă doriți să implementați proiecte similare în localitatea dumneavoastră, sau să colaborăm pentru proiecte asemănătoare, vă invităm să ne scrieți direct.

Share this post