Recepția la terminarea lucrărilor proiectului de reabilitare a bisericii și claustrului mănăstirii franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural

Echipa Moebius Engineering & Design, în calitate de proiectant general și de rezistență, alături de echipa KESZ România în calitate de antreprenor general anunță cu bucurie că recepția la terminarea lucrărilor proiectului “Reabilitarea bisericii și claustrului mănăstirii franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural” a avut loc în data de 9 iulie 2021.

Cu emoție, tăierea panglicii inaugurale s-a făcut alături de preotul paroh Küsmődi Attila, arhiepiscopul de Alba Iulia, preasfinția sa Kovács Gergely, viceprim-ministrul României și președinte UDMR, Kelemen Hunor, ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice Cseke Attila, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Vákár István, și primarul orașului Gherla Ovidiu Drăgan, experții lucrărilor de proiectare și execuție, precum și invitați din partea tuturor părților implicate în proiect.

Recepția la terminarea lucrărilor proiectului a fost și o ocazie de a prezenta inivitaților monumentul reabilitat și adus într-o manieră armonioasă la standardele secolului XXI.

Inițiat în 2016, contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în 2017 de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de Management, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar și de către Parohia Romano-Catolică din Gherla, în calitate de beneficiar. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de învestiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de Stat.

Obiectivul este de o importantă culturală și istorică deosebită, fiind un exemplu tipic pentru arhitectura barocă a secolului XVIII din Transilvania. Din perspectiva proiectării și realizării lucrărilor de reabilitare, acest proiect este considerat ca fiind cel mai complex din ultimii ani, pe plan național.  „Este o lucrare foarte complexă din perspectiva proiectării, pornind de la consolidări structurale până la restaurări arhitecturale și de componente artistice valoroase și instalații de toate tipurile, proiectate în soluții moderne, dar care trebuie să se integreze armonios în contextul unei clădiri istorice de 250 de ani, și să rezulte o imagine unitară, dar corespunzătoare exigențelor secolului XXI” – decalară ing. Kis Alpár – Director General, Moebius Engineering & Design.

Mulțumiri speciale echipei de proiectare multidisciplinară care au făcut posibilă realizarea acestei reabilitări complexe a monumentului de arhitectură barocă transilvană de secol XVIII:

 • Proiectant general: MOEBIUS ENGINEERING
 • Șef proiect complex: arh. GUTTMANN Szabolcs
 • Manager de proiect: ing. KIS Alpár
 • Proiectare arhitectură: ARH SERVICE GUTTMANN & COMP – K&K STUDIO DE PROIECTARE
 • Șef proiect arhitectură: arh. KULCSÁR András
 • Proiectanți arhitectură: arh. NEMES Andrea, arh. ILEA Anna-Maria, arh. LUKÁCS Jonathán
 • Proiectare rezistență: MOEBIUS ENGINEERING
 • Șef proiect rezistență: ing. KIS Alpár
 • Proiectanți rezistență: ing. HADI Szabolcs, ing. BIRÓ Csongor
 • Proiectare instalații/: GESTEX – P.C.I. – EUROCAD INSTAL PROIECT – SYSDORA – INCOS
 • Șef proiect instalații: ing. VINCZE Szilárd
 • Proiectanți instalații: ing. BARSTAN Raul, ing. COȘA Silviu, ing. POP Ioan
 • Proiect de restaurare parament: rest. KISS Lóránd
 • Proiect de restaurare componente artistice din lemn/: rest. MIHÁLY Ferenc
 • Proiect de restaurare componente artistice din piatră și metal: rest. KOLOZSI Tibor
 • Proiect de restaurare vitralii: rest. EGRI István
 • Proiect de restaurare orgă: rest. MAGYAR Árpád
 • Ridicare topografică/: top. PRECUP Dorin
 • Studiu geotehnic: geol. BOCHIȘ Alexandru
 • Arheologie: arhg. CSÓK Zsolt
 • Studiu istoric: ist. WEISZ Attila
 • Studiu biologic: rest. MIHÁLY Ferenc
 • Studiu de fizica construcției: ing. POPA Augustin
 • Expertiză tehnică: ing. CÎMPEAN Augustin

Mulțumiri deosebite și echipei de consultanți care au realizat strategia de integrare a monumentului în circuitul de turism cultural al municipiului Gherla și au supravegheat partea administrativă a proiectului: SOFTECH SRL.

În curând vom reveni cu mai multe informații despre provocările tehnice ale acestui proiect și realizările importante din perspectiva proiectării de rezistență.

Share this post