Reabilitare Biserica fortficată Alma Vii – Laborator pentru patrimoniu

Proiectul „Heritage Lab – Laborator pentru ptrimoniu: Restaurare și conversia funcțională Bisericii fortificate Alma Vii” este unul din acele proiecte care dau sens activității noastre din domeniul restuarărilor edificiilor culturale și de patrimoniu. Deoarece șantierul s-a extins de curând și de jur împrejurul bisericii, ne-am gândit să vă prezentâm câteva detalii despre proiect și contribuția noastră pe partea de consolidări structurale.

Proiectul de restaurare al bisericii evanghelice este co-finanțat prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale al Departamentului de Stat al S.U.A.

Date proiect:

 • Beneficiar: Fundația Mihai Eminiscu Trust
 • Amplasament:   satul Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu
 • Denumire monument: Biserica Evanghelică Fortificată
 • Denumire proiect: Heritage Lab – Laborator pentru ptrimoniu: Restaurare și conversia funcșională Bisericii fortificate Alma Vii
 • Cod monument: SB-II-a-A-12309.01
 • Proiectant general: MOOD factory S.R.L.
 • Proiectanți de rezistenţă: STABECH Structure S.R.L. și Moebius Egineering & Design
 • Status: în curs de execuție

Despre Biserica fortificată Alma Vii și necesitatea restaurării

În prima atestare documentară a satului Alma Vii (1289) se face referire la acesta ca fiind un sat liber pe pământul Coroanei Ungare. Două secole mai târziu (1502), se construia pe vârful dealului o biserică de tip hală, cu vedere spre sat, iar în secolul XVI. Aceasta era înlocuită de o biserică fortificată mai solidă. Mai târziu, în secolul XIX, bolta bisericii, în stil gotic târziu, a fost demolată și înlocuită de o boltă cu trei arcade pe nervuri în cruce, o galerie construită pe partea de nord și de vest și un cor cu un tavan plat. În sec. al XVI-lea, la două secole după ridicarea bisericii, aceasta a suferit câteva modificări, când comunitatea săsească a încercat să supraînalțe corul cu două etaje de apărare și să doteze biserica cu guri de tragere, moment care a reprezentant un punct de cotitură în istoria bisericii. La cele două etaje se ajungea printr-o scară mobilă. Așadar, biserica începe să fie transformată în biserică fortificată.

Se construiesc ziduri, care pornesc de la vechea îngrăditură a cimitirului, iar în cele patru puncte cardinale a fost ridicat câte un turn, fiecare realizat într-un stil aparte. Turnul de poartă, construit în partea de est a bisericii, impresionează prin înălțimea sa, având patru nivele, celelalte trei turnuri fiind mult mai mici. Asigura accesul în fortificație și este dotat cu guri de tragere orizontale, și asigura accesul în fortificație. Zidul are la bază o grosime de 1,5 metri, fiind construit din pietre nefasonate și bolovani de râu, subțiindu-se apoi în partea superioară, unde s-a folosit cărămidă. Zidul împrejmuitor are breșe pentru tragere și guri pentru aruncarea smoalei.

În prezent, biserica evanghelică fortificată din Alma Vii este alcătuită din cinci volume diferite, legate organic între ele: corpul sacristiei, corpul vestibul vestic, corpul vestibul sudic, corpul navei și corpul corului.

Intervenții planificate:

 • La nivelul fundațiilor a fost necesară consolidarea acestora prin subzidiri și încastrarea în teren, amenajarea pantelor de scurgere dinspre clădire și refacerea, respectiv eficientizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale;
 • La nivelul pereților portanți au fost necesare rezidiri, completări, refacerea continuității zidurilor prin injectare în masă, realizare izolației hidrofuge orizontală și verticală;
 • La nivelul planșeelor s-a stabilit consolidarea planșeului de lemn peste cor cu păstrarea elementelor de grinzi de stejar;
 • La nivelul șarpantei au trebuit prevăzute completări și refacerea continuității învelitorii, îmbunătățirea comportării spațiale a șarpantei prin dispunere de contravântuiri de lemn în planul căpriorilor între panele existente, înlocuiri ale elementelor ulterioare de brad cu elemente de stejar și introducere unor contrafișe.

Reabilitarea clădirii va asigura stabilitatea și rezistența în timp a acesteia și va elimina insuficiențele și cauzele insuficiențelor de mecanica, fizica și biologia construcției.

Pentru mai multe detalii, sau proiecte similare vă invităm să ne scrieți aici.

Share this post